65% පොලියෙස්ටර් 35% කපු රෙදි

12 ඊළඟ> >> පිටුව 1/2